Het Middelheimmuseum, Erwin Wurm

Łódź Erwina Wurma

Spread the love

Pamiętam, że kiedy pierwszy raz zobaczyłam na zdjęciu zakrzywioną łódź, która jakby wskakiwała do wody pomyślałam, że to grafika komputerowa. A jednak, ta łódź jest prawdziwa i znajduje się w Antwerpii w parku Het Middelheimmuseum. Zakrzywiona łódź to nowoczesne dzieło sztuki pt Misconceivable austriackiego artysty Erwina Wurma, który mieszka i pracuje w Wiedniu. Antwerpskie muzeum kupiło to nowoczesne dzieło sztuki w roku 2010 za 350.000 euro. Z środków własnych muzeum przeznaczyło na zakup rzeźby 90 000 euro, pozostałe 260 000 euro pochodziło od sponsorów i partnerów finansowych placówki.
Dla zainteresowanych twórczością Erwina Wurma podaję adres jego strony www.erwinwurm.at/artworks.html