Panorama Antwerpii - Maculewicz.net

Zastrzeżenia prawne

Wszelkie prawa do całej zawartości strony internetowej maculewicz.net są zastrzeżone.
Wszystkie materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej w całości jak i poszczególne elementy ich zawartości (w tym informacje, teksty, zdjęcia, materiały graficzne) podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 128 poz. 1402); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).

Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody właściciela strony z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźba kary i będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.

Pobieranie oraz drukowanie całych stron lub fragmentów serwisu jest dozwolone wyłącznie dla osobistego użytku, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.

Bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela serwisu żadna część niniejszej strony www.maculewicz.net i poszczególnych elementów nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, rozpowszechniana lub w inny sposób modyfikowana, wykorzystana.

Właściciel strony zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany w danych i poprawiania lub uzupełnienia informacji znajdujących się na niniejszej stronie internetowej w każdym czasie, bez wcześniejszego uprzedzenia osób korzystających z tej strony.

Pomimo wszelkich starań informacje zawarte w serwisie nie są wyczerpujące i mogą okazać się nieprawdziwe, nieodpowiednie, niedokładne lub nieaktualne. W związku z powyższym właściciel niniejszej strony www nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, która mogłyby wyniknąć z braków, błędów, nieprawdziwości, niedokładności lub nieaktualności informacji zawartych na niniejszej stronie.
Całkowite ryzyko związane z wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym serwisie ponosi wyłącznie sam użytkownik. Właściciel strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z wykorzystania zawartych w serwisie informacji oraz z bezpośredniego lub pośredniego dostępu do niniejszej strony.

Niniejsza strona może zawierać również połączenia (linki) lub odsyłacze do innych internetowych stron zarządzanych przez osoby trzecie. Zatem właściciel strony www.maculewicz.net nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość tych stron i szkody mogące powstać wskutek ich używania. Każdy użytkownik niniejszej strony, łączy się za jej pośrednictwem z innymi stronami wyłącznie na własną odpowiedzialność.