Londenbrug Antwerpen

Wiersz miejskiego poety na moście de Londenbrug

Spread the love

Czy wiesz, że w Antwerpii jest stanowisko pracy o nazwie poeta miejski – stadsdichter? Pomysłodawcą tej inicjatywy jest organizacja Antwerpen Boekenstad, która wspiera i promuje projekty literackie w Antwerpii, które z kolei angażują mieszkańców a poprzez to Antwerpia staje się najbardziej literackim miastem w Belgii. Antwerpia była pierwszym miastem flamandzkim, które utworzyło stanowisko miejskiego poety w ratuszu.
Poeta miejski to wcale nie taka łatwa praca i nie każdy oczywiście może ją wykonywać. Jeśli już dana osoba przejdzie proces rekrutacji (w formie konkursu) wówczas otrzymuje powoływanie na czas określony 12 lub 24 miesiące. W tym czasie musi napisać określoną liczbę wierszy, które nawiązują w swojej treści do miasta i aktualnych wydarzeń miejskich. Wiersze mogą poruszać dowolne tematy w bardzo różny sposób, ironiczny, zabawny lub krytyczny. Autor ma pełną swobodę w wyborze tematu i formy, nie podlega żadnej cenzurze, choć pracuje przecież dla miasta. Wiersze są potem udostępniane szerszej publiczności w całym mieście w różnych formach, najczęściej na plakatach i na bezpłatnych pocztówkach, Jedną z ciekawszych form prezentacji wierszy są wydruki na ogromnych banerach, które są następnie instalowane na budynkach miejskich. W ten sposób nawet przypadkowy przechodzień w drodze do lub z pracy może przeczytać wiersz.
Na zdjęciu wiersz Stijna Vrankena, który sprawował urząd poety miejskiego w latach 2014 -2015. Jeden z jego wierszy powstał przy współpracy z Zarządem Portu w Antwerpii i został zainstalowany na spodzie jednoskrzydłowego mostu zwodzonego w dzielnicy het Eilandje. Wiersz wydrukowano na banerze o wymiarach 12×19,73 m i zamontowano na spodzie mostu de Londenbrug. Można odczytać go w określonych godzinach, czyli tylko wtedy, gdy most jest podniesiony i przepływają statki.

Londenbrug Antwerpen - Stijn Vranken - Een goed stadsgedicht