Plac zabaw w Middelheimpark

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Spread the love

Czy wiesz, że istnieje święto o nazwie Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka? Święto jest obchodzone 20 listopada w rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka ONZ (Convention on the Rights of the Child). Konwencja została przyjęta w roku 1989 i dotychczas ratyfikowało ją 196 państw. Belgia ratyfikowała konwencję w roku 1991. Konwencja jest dokumentem uznającym podstawowe prawa dzieci – obywatelskie, polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne. Traktat składa się z 54 artykułów i opiera się na czterech zasadach podstawowych:

  • zasada niedyskryminacji (art. 2.)
  • zasada najlepszego interesu dziecka (art. 3)
  • zasada prawa do życia i rozwoju (art. 6)
  • zasada do wyrażania opinii i bycia wysłuchanym (art. 12)

W tym roku z okazji 30 rocznicy przyjęcia Konwencji o Prawach Dziecka rząd flamandzki zorganizował w różnych centrach kultury w całej Flandrii okolicznościowe zajęcia dla dzieci i ich opiekunów, których tematem były prawa dziecka.
Dla zainteresowanych link do strony, na której znajduje się pełny tekst Konwencji Praw Dziecka w języku angielskim:
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx